Regija sjever skupina A - dječaci U11

09/02/2019

KK „GRAFIČAR“ – KK „LIFECLASS“ 36 : 9 ( 12 : 2 ; 11 : 0 ; 7 : 4 ; 6 : 3 ; – : – ) Dvorana OŠ u D. Kraljevcu PRVI SUDAC: Marin Bogdanić iz Strahoninca SUDAC: Nikša Jelenić iz Čakovca OPUNOMOĆENIK: Marin Bogdanić iz Strahoninca KK “ GRAFIČAR“: Horvat L….

09/02/2019

KK „LIFECLASS“ – KK „VINDIJA“ 15 : 77 ( 2 : 4 ; 5 : 7 ; 4 : 7 ; 6 : 6 ; – : – ) Dvorana OŠ u Murskom Središću PRVI SUDAC: Karlo Zagrajski iz Lepoglave SUDAC: Viktor Divjak iz Varaždina OPUNOMOĆENIK: Karlo Zagrajski iz Lepoglave KK„LIFECLASS“: Božić K. Lesjak G….

02/02/2019

KK „MEĐIMURJE MLADOST“ – KK „GRAFIČAR“ 27 : 44 ( 8 : 10 ; 4 : 10 ; 7 : 14 ; 8 : 10 ; – : – ) Dvorana OŠ u Ivanovcu PRVI SUDAC: Milan Bošnjak iz Čakovca SUDAC: Milan Bošnjak iz Čakovca OPUNOMOĆENIK: Milan Bošnjak iz Čakovca KK “MEĐIMURJE MLADOST”: Kraljić B.V….

02/02/2019

KK „GRAFIČAR“ – KK „D. KRALJEVEC“ 64 : 2 ( 12 : 2 ; 24 : 0 ; 14 : 0 ; 14 : 0 ; – : – ) Dvorana OŠ u Ludbregu PRVI SUDAC: Filip Markušić iz Varaždina SUDAC: Vito Totić iz Čakovca OPUNOMOĆENIK: Filip Markušić iz Varaždina KK “ GRAFIČAR“: Horvat L….

02/02/2019

KK „MEĐIMURJE MLADOST“ – KK „LIFECLASS“ 67 : 0 ( 18 : 0 ; 22 : 0 ; 10 : 0 ; 17 : 0 ; – : – ) Dvorana OŠ u Ivanovcu PRVI SUDAC: Matko Nakić iz Varaždina SUDAC: Karlo Zagrajski iz Lepoglave OPUNOMOĆENIK: Matko Nakić iz Varaždina KK “MEĐIMURJE MLADOST”: Kraljić B.V….

26/01/2019

3 KK „VINDIJA“ – KK „GRAFIČAR“ 26 : 36 ( 10 3 ; 0 13 ; 4 14 ; 12 6 – : – ) Dvorana OŠ u Ivanovcu PRVI SUDAC: Matko Nakić iz Varaždina SUDAC: Karlo Zagrajski iz Lepoglave OPUNOMOĆENIK: Matko Nakić iz Varaždina KK„VINDIJA“: Ahmetović F. 4, Repalust A. Čović R. 12, Mikulić…

20/01/2019

2 KK „MEĐIMURJE MLADOST“ – KK „VINDIJA“ 23 : 32 ( 5 : 4 ; 6 : 4 ; 6 : 8 ; 6 : 16 ; – : – ) Dvorana Graberje u Varaždinu PRVI SUDAC: Karlo Zagrajski iz Lepoglave SUDAC: Karlo Zagrajski iz Lepoglave OPUNOMOĆENIK: Karlo Zagrajski iz Lepoglave KK “MEĐIMURJE MLADOST”: Kraljić…

19/01/2019

1 KK „LIFECLASS“ – KK „DONJI KRALJEVEC“ 17 : 24 ( 2 : 4 ; 5 : 7 ; 4 : 7 ; 6 : 6 ; – : – ) Dvorana Graberje u Varaždinu PRVI SUDAC: Karlo Zagrajski iz Lepoglave SUDAC: Karlo Zagrajski iz Lepoglave OPUNOMOĆENIK: Karlo Zagrajski iz Lepoglave KK„LIFECLASS“: Božić K. 3,…

  • 1
  • 2