Nagradna igra pravila
Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) je KK Međimurje Čakovec A. SCHULTEISSA 19, ČAKOVEC, OIB 15710865402., donosi sljedeća
PRAVILA NAGRADNE IGRE
„ZA KK MEĐIMURJE NAVIJAJ, XBOX DOMA ZAIGRAJ“
Članak 1. Priređivač
Priređivač nagradne igre i pružatelj tehničke podrške je KK Međimurje Čakovec. A. SCHULTEISSA 19, ČAKOVEC, OIB 15710865402.
Članak 2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra se provodi od 19. listopada 2019. do zadnje domaće utakmice KK Međimurja u sezoni 2019./2020. A2 sjever na području I.osnovne škole Čakovec, Republika Hrvatske.
Članak 3. Svrha nagradne igre
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe i unapređenja dolaska gledatelja i mlađe dobnih kategorija na seniorske utakmice KK Međimurja.
Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri
Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je za vrijeme trajanja nagradne igre pohoditi domaće utakmice seniorske momčadi KK Međimurja Čakovec i biti prisutan na minimalno 60% istih (6/10) koje se potvrđuju pečaćenjem službenog kupona od strane službene osobe KK Međimurja.
Žig na kuponu vrijedi ukoliko je natjecatelj u nagradnoj igri na cijeloj domaćoj utakmici seniora KK Međimurja.
Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati igrači seniorske momčadi KK Međimurja.
Članak 6. Nagradni fond
Nagradni fond sastoji se od:
1 x XBOX ONE s igricom NBA 2K20 2.599,00 kn
1 x Poklon bon u trgovini Grossbasket u vrijednosti od 1.000,00 kn
1 x Wilson lopta, službena lopta HKS-a u vrijednosti od 300,00 kn
Ukupna vrijednost nagradne igre je 4.899,00 kn
Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika
Izvlačenje dobitnika održat će se na kraju zadnjeg kola koje će biti odigrano u domaćem terminu u prostorijama Priređivača uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.
Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.
Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici https://kk-medjimurje.hr/
Članak 8. Preuzimanje nagrada
Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.
Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).
Članak 9. Ostale odredbe
Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici https://kk-medjimurje.hr/. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.
Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.
Članak 10. Objava pravila
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici https://kk-medjimurje.hr/prije početka nagradne igre.
Članak 11. Korištenje osobnih podataka
Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno upisivanjem svojeg imena na nagradni kupon , očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.
Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.
Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.
Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila
Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.
U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Čakovcu.